Swedish name: Stammar och glänta

Tree trunks and glade

Tree trunks and glade

Next Index | Previous |