Swedish name: Vattenklövern och näckrosen

Bogbean and water lily

Bogbean and water lily

Next Index | Previous |