Swedish name: Grantopp och höstbjörkar

Spruce top and fall birches

Spruce top and fall birches

Next Index | Previous |